Samen opleiden van docenten

inspiratievideo_|_peer_review_frosk (540p).mp4

Algemene informatie over opleidingsscholen is ook te vinden op de landelijke site van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

De FROSK is een partnerschap van de lerarenopleidingen met 5 VO-scholen in Friesland voor het gezamenlijk opleiden van nieuwe leraren en begeleiden van startende docenten in de praktijk. Hierbij werken schoolopleiders, instituutsopleiders, directie/bestuur en HRM nauw samen. 

De FROSK (FRyske Opliedings SKoalle) is een partnerschap van VO- en MBO-scholen in Friesland, de tweedegraads lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en Universitaire lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen. De volgende scholen zijn op dit moment onderdeel van de FROSK:

Op de pagina 'Partners' vindt u meer informatie over alle scholen.


Visie

De FROSK wil bijdragen aan de kwaliteit van het opleiden van leraren en voortgezette professionele ontwikkeling van ervaren leraren door aan te sluiten bij talent en kracht van studenten, coaches en docenten. Wat hebben zij nodig om talenten volledig tot hun recht te laten komen? Welke stimulansen en uitdagingen versterken het talent en kracht? Voor FROSK staan daarom persoonlijke aandacht, ruimte voor eigenheid/authenticiteit, betekenisvol leren, aandacht voor talent en de klik tussen student en school en tussen student en begeleider centraal. De diversiteit in leeromgevingen, de kwaliteit van de begeleiding in de school en de samenwerking tussen betrokkenen vormen de kern van de kwaliteit van het werkplekcurriculum. ‘Coachen op kwaliteiten’ en ‘aansluiten bij de eigen kracht’ staan in de begeleiding voorop.

De kern van onze visie is het uitgaan van eigen kracht en talenten op alle niveaus: de leerling in de klas, de student, de docent, de lerarenopleider, de ondersteuning, de scholen en de opleidingsschool als geheel. Centrale thema’s zijn: Talentontwikkeling, coachen gericht op eigen kracht en talent, een breed beeld van het beroep leraar en de zogenaamde ‘klik’; klik tussen student en begeleider, klik tussen school/soort onderwijs en de student en de klik tussen betrokken binnen de FROSK.

Privacy binnen FROSK

FROSK gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt maatregelen om deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Wij hebben om deze reden ook geen inlogsystemen op onze website. 

We sluiten hierbij aan bij de eisen van de (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming van  25 mei 2018. Neem voor verder informatie over hoe FROSK omgaat met privacy contact op met  g.schuurman@singelland.nl .