Contact

De regiegroep

Wil je meer weten over activiteiten van de FROSK en de aangesloten scholen of heb je inhoudelijke vragen over hoe we Samen Opleiden dan kun je contact opnemen met een van de regiegroepleden:

  • Erica Bergema (OSG Singelland),

  • Janneke Brouwer (Simon Vestdijk),

  • Geke de Jong (RSG Magister Alvinus),

  • Ina Veenstra (CSG Liudger),

  • Thies de Jong en Mirjam Buma (CSG Bogerman),

  • Marieke van der Wal (RUG),

  • Edith de Vries (NHL Stenden Hogeschool)

  • Carina de Leeuw (FROSK )

Heb je vragen of ideeën neem contact op met een van de regiegroepleden of via info@frosk.frlPrivacy binnen FROSK

FROSK gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt maatregelen om deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Wij hebben om deze reden ook geen inlogsystemen op onze website.

We sluiten hierbij aan bij de eisen van de (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming van 25 mei 2018. Neem voor verder informatie over hoe FROSK omgaat met privacy contact op met info@frosk.frl.