Contact

De regiegroep

Wil je meer weten over activiteiten van de FROSK en de aangesloten scholen of heb je inhoudelijke vragen over hoe we Samen Opleiden dan kun je contact opnemen met een van de regiegroepleden:

 • Dennis Cremer (Singelland)

 • Janneke Brouwer (Simon Vestdijk)

 • Tjerkje van der Velde (CSG Liudger)

 • Cor Jaap Wielinga (Magister Alvinus)

 • Thies de Jong en Mirjam Buma (CSG Bogerman)

 • Nynke Hettinga (Aeres)

 • Serinne van der Werf (Dockinga VAKschool)

 • Miquel Weisfelt (Comenius Zamenhof, Esdoorn, @Forum)

 • Martine Lemstra (Stellingwerf college)

 • Marieke van der Wal (RUG),

 • Edith de Vries (NHL Stenden Hogeschool)

 • Geke Schuurman (FROSK )

Heb je vragen of ideeën neem contact op met een van de regiegroepleden of programmaleider van de FROSK, Geke Schuurman via g.schuurman@singelland.nlPrivacy binnen FROSK

FROSK gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt maatregelen om deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Wij hebben om deze reden ook geen inlogsystemen op onze website.

We sluiten hierbij aan bij de eisen van de (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming van 25 mei 2018. Neem voor verder informatie over hoe FROSK omgaat met privacy contact op met g.schuurman@singelland.nl .