Partners

Partners aangesloten bij FROSK

De Opleidingsschool bestaat uit zeven partners. Klik op het logo om door te linken naar de website van desbetreffende partner of om de verschillende locaties per school te bekijken

NHL Stenden

De tweedegraads lerarenopleiding van de NHL Stenden Hogeschool bestaat uit 17 opleidingen, zowel voltijd als deeltijd. Deze opleidingen leiden op tot een Bachelor degree waarmee je in het MBO, in het vmbo en in de onderbouw van havo/vwo, les mag geven in je vak.

Op de opleiding wordt zowel het vak als het beroep geleerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de principes van ‘design based’ opleiden. Dat betekent dat er met betekenisvolle opdrachten uit de praktijk gewerkt wordt om het vak te leren kennen. Voor het beroep zijn er ook elk jaar stages op de (opleidings-)scholen, waarin de praktijkkennis gevormd en uitgediept wordt. Het curriculum hiervoor wordt samen met de opleidingsschool vormgegeven.

CSG Bogerman

Locaties:

Sneek, Hemdijk 2:

 • vmbo b/k (concept ‘Vakcollege’), klas 1 t/m 4
 • havo, klas 2 t/m 5 (inclusief de variant Technasium)
 • vwo, klas 2 t/m 6 (inclusief de varianten Technasium en Gymnasium)

Sneek, Hemdijk 47:

 • brugklas (alle niveaus m.u.v. vmbo b/k)
 • vmbo tl/gl

Balk:

 • vmbo tl/gl en b/k, klas 1 t/m 4
 • havo/vwo, klas 1 t/m 3

Koudum:

 • vmbo tl
 • vmbo b/k, klas 1 & 2
 • havo/vwo, klas 1 t/m 3

Over CSG Bogerman

Je maakt ’t samen!

Dit vertellen we onze leerlingen en ouders. Bij csg Bogerman doet het ertoe dat je betrokken bent bij wat je leert en met wie je samenwerkt. Je bereikt meer, zet net een stapje harder. Als je samen ergens je schouders onder zet, leer je van elkaar en met elkaar. Als je samen verantwoordelijk bent, dan maak je afspraken, motiveer je elkaar en spreek je elkaar aan op inzet en kwaliteit. En ben je samen trots op wat je hebt bereikt!

Samen, dat is waar het op csg Bogerman om draait. Je krijgt de ruimte om na te denken over wie jij bent en hoe je jouw talent kunt laten groeien. Je leert je talent daar in te zetten waar nodig is. Wat jij kunt, is echt van waarde voor een ander. Je leert van elkaar en daar word je blij van!

Je hebt als leerling bij csg Bogerman de mogelijkheid om je op allerlei gebieden te ontwikkelen; denk bijvoorbeeld aan muziek (wie kent de Bogerman Bigband niet?), de horeca, techniek, sport en creativiteit in de ruimste zin van het woord. Op het vmbo worden op verschillende locaties diverse profielen aangeboden, zoals bijvoorbeeld Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten, en Bouwen, Wonen & Interieur. Binnen havo/vwo kun je kiezen voor het Technasium en binnen het vwo voor Gymnasium.

Onze school is volop bezig met vernieuwing van het onderwijs. De leerling heeft meer keuzevrijheid binnen het rooster. Dit bevordert de autonomie en vergroot de motivatie. Als leerling krijg je meer verantwoordelijkheid en wordt je meer eigenaar van jouw eigen leerproces. Er is veel aandacht voor de leerdoelen van de leerling en de docent vervult steeds meer een coachende rol.

Wat voor leerlingen geldt, geldt ook voor de studenten die bij ons het vak leren. We bieden jou als student en aankomend beroepsbeoefenaar graag een veilige plek om je te kunnen ontwikkelen tot de leraar en coach die je wilt zijn door samen en van elkaar te leren.

Herken je je in het verlangen om het samen te maken? Dan ben je van harte welkom!

Magister Alvinus

Locatie: Almastraat 5 Sneek

RSG Magister Alvinus kent de volgende opleidingen en keuzemogelijkheden

 • Vmbo met LWOO, Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengd-theoretische leerweg; leerlingen worden breed opgeleid (Dienstverlening en Producten)
 • Havo
 • Havo kansklas
 • Atheneum
 • Gymnasium
 • Havo Kansklas

Keuzemogelijkheden:

 • SportAccentklas
 • Begaafdheidsprofielschool
 • Tienerschool
 • A-klas

Over RSG Magister Alvinus:

RSG Magister Alvinus is een school met een fijne sfeer waarin hard wordt gewerkt aan goede resultaten. Wij vinden het belangrijk dat je bij ons op school je talenten zo goed mogelijk ontwikkelt. En we zijn er van overtuigd dat alle mensen willen en kunnen leren en zien het dan ook als onze taak om dat voor alle RSG’ers mogelijk te maken.

Contact:

Voor meer informatie bel 0515 429760 of mail naar info@rsg-sneek.nl

Simon Vestdijk

Locatie:

Harlingen

 • Vmbo Basiskader( met Lwoo)
 • Vanaf klas 3 vmbo Dienstverlening en Producten (vmbo Allround)
 • Mavo (vmbo TL)
 • Havo/atheneum
 • Technasium voor leerlingen met een havo of atheneum advies.
 • Havo/ Atheneum met WON. (Wetenschaps Oriëntatie Nederland)

Franeker

 • Aanbod onderwijs in een huiswerkluw concept
 • Vmbo basisberoepsgericht (met Lwoo)
 • Basis/kader beroepsgericht
 • Mavo (vmbo/GT/TL)
 • Vanaf klas 3: Zorg en Welzijn, basisberoepsgericht/kaderberoepsgericht
 • SDV keuzevakken basisberoepsgericht/kaderberoepsgericht
 • Mavo Welzijn
 • Mavo Sport

Over RSG Simon Vestdijk

“Een zee aan mogelijkheden”

RSG Simon Vestdijk is een brede openbare scholengemeenschap voor vmbo, vmbo-lwoo, mavo, havo, atheneum en Technasium met vestigingen in Harlingen en Franeker. De hoofdvestiging van de school staat in Harlingen, de nevenvestiging in Franeker. De laatste is gehuisvest in het gebouw Triviant, waarbinnen ook een basisschool en kinderopvang BSO is . Beide vestigingen zijn voor leerlingen uit de regio Noordwest-Friesland goed bereikbaar.

Op 1 oktober 2018 volgen op de hoofdvestiging 1095 leerlingen onderwijs en op de nevenvestiging 196 Aan de school zijn 160 personeelsleden verbonden.

Elk schooljaar worden gemiddeld 250 leerlingen in de verschillende eerste klassen geplaatst, afkomstig van circa 25 basisscholen in de regio Noordwest-Friesland.

Schoolopleiders:

Janneke Brouwer: j.brouwer@vestdijk.nl

Jorn Lubbinge : j.lubbinge@vestdijk.nl

Singelland

In Drachten:

VHS, Van Haersmasingel 37: vmbo / oom

Drachtster Lyceum,Torenstraat 28: havo / vwo

Matrix Lyceum, Torenstraat 28: Maatwerk havo / vwo

De Venen, De Ring 4: Praktijkonderwijs

ISK, Zetveld 38: Internationale schakelklassen


Burgum, Schoolstraat 101: vmbo / havo

VO Surhuisterveen, Langelaan 18: vmbo / havo (-onderbouw)


Over Singelland

Op Singelland is iedereen welkom

Singelland is een school voor openbaar onderwijs, waar op een actieve manier aandacht wordt besteed aan levensbeschouwelijke vragen. Dit doen we vanuit samenwerking, verbinding en betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers en leerlingen open, flexibel, verantwoordelijk en respectvol met elkaar omgaan.

Talent in ontwikkeling

Wij willen een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen en medewerkers - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten en talenten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambities, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes.

Met hoofd, hart, handen én ruggengraat

Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal-emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Daarnaast en in samenhang hiermee wil Singelland kinderen ook opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes. Leerlingen kunnen het onderwijs meer op maat volgen.

Contact:

Voor meer informatie bel 0512-582345 of mail naar info@singelland.nl

CSG Liudger

Locaties:

Drachten:

 • Locatie Raai: Havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs en technasium.
 • Locatie splitting: Vmbo bb, kb, mavo en mavo
 • Locatie de Ring: Praktijkonderwijs

Burgum:

 • Vmbo, havo, vwo en meertalig onderwijs.

Waskemeer:

 • Vmbo (m.u.v. bb) havo, vwo, technatalent en meertalig onderwijs.

Over CSG Liudger

CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Onze missie hebben we vertaald in vier kernwaarden: respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing. Accent op aandacht is ons motto, waarbij de school mogelijkheden biedt te presenteren in een ambitieus werk- en leerklimaat. Daar sluiten onze lessen en andere activiteiten op aan. Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten.

In februari 2019 heeft het Liudger het nieuwe innovatielab geopend. Het Liudger Innovatielab is de plek voor docenten, leerlingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen, om te experimenteren met moderne leertechnologie en zo te werken aan vernieuwend onderwijs. Het delen van kennis, ervaring en leermiddelen staat daarbij centraal. Bedrijven en instellingen stellen leermiddelen beschikbaar, omdat zij het belangrijk vinden om te investeren in innovatieve toepassingen voor het onderwijs.

Contactpersoon:

Locatie Raai:

Jon Keun

J.keun@csgliudger.nl

Locatie Ring en Splitting:

Ina Veenstra

i.veenstra@csgliudger.nl

Locatie Burgum:

Tjerkje van der Velde

t.velde@csgliudger.nl

Rijksuniversiteit Groningen