Organisatie

Organisatie FROSK

FROSK is een aspirant Opleidingsschool en wordt in het voorjaar van 2020 gevisiteerd door de NVAO. Het voornemen is om na de accreditatie als formele Opleidingsschool verder uit te breiden naar een Brede Opleidingsschool Friesland.

De samenwerking binnen FROSK is als volgt vormgegeven:

De stuurgroep

bestaat uit een directeur of bestuurder per partner, het hoofd en een adviseur Samen Opleiden. De stuurgroep is verantwoordelijk voor bestuurlijke aangelegenheden en zorgt voor de verbinding met collega’s van de eigen schoolorganisatie (uit regiegroep en expertgroep).

De regiegroep

is verantwoordelijk voor ontwikkeling, uitvoering van en communicatie over het opleidingsplan en de ontwikkelthema’s. Elke regiegroeplid is de linking pin naar de eigen organisatie en voorzitter van de expertgroep binnen de eigen schoolorganisatie. De regiegroep zorgt voor het FROSK-brede deel in het Opleidingsplan met ruimte voor specificiteit per partnerschool.

De expertgroepen

per partner. Elke expertgroep bestaat uit vertegenwoordigers van afdelingen uit de schoolorganisatie (of opleidingsinstituut) die gezamenlijk het speelveld van Samen Opleiden overzien binnen de school, vanuit opleidingsinhoudelijk en organisatorisch perspectief.