Activiteiten

Jaarrooster Frosk met data 2023 2024.pdf

Agenda 2023-2024

Klik hiernaast om de volledige agenda van schooljaar 2023-2024 te bekijken.

Aanmelden kan door het opgaveformulier in te vullen.


Toegang is gratis en voor alle studenten en docenten van de FROSK-scholen!

FROSK folder aanbod FLEX studente 2022-2023.pdfVoor FROSK-studenten 


2022-2023

 

De ondersteuning voor het werkplekleren zal voornamelijk op de FROSK-scholen plaatsvinden.  De vakcoach, schoolopleider, instituutsopleider en intervisiegroep zijn daarvoor de aanspreekpunten en bieden de geeigende instrumenten.

Daarnaast heeft de FROSK talentgerichte ondersteuning voor leraren in opleiding. Dat kan zijn in de vorm van workshops op de werkplek of FROSK-brede dagen met activiteiten en workshops. Hieronder staan de overstijgende activiteiten en het ondersteuningsaanbod van de FROSK. 

Klassenmanagement / Stevig voor de Klas

De schoolopleiders zijn allen getraind en ervaren in het bieden van ondersteuning bij vragen rondom klassenmanagement. Daarnaast hebben we experts die intervisiegroepen verder kunnen ondersteunen met: 

Hands-on lessen over het creëren van een prettig en ordelijk werkklimaat en hoe daar te komen. 

Trainingen Stevig voor de Klas en de Docent als Performer. Fysieke workshops, oefeningen en simulaties om te ervaren hoe je stevig voor de klas kunt komen te staan. 

 

Talentgericht lesgeven

De FROSK heeft als missie om talenten tot ontplooiing te brengen en leraren in opleiding te ondersteunen in een talentgerichte benadering van leerlingen. De schoolopleider begeleidt hoe dit binnen de school of de FROSK vormgegeven kan worden. Voor talentgericht lesgeven biedt FROSK workshops over talentgericht ontwikkelen en lesgeven. 

 Vakdidactiek

Alle instituutsopleiders bieden ondersteuning bij (vak)didactische ontwikkeling en groei. Daarnaast biedt FROSK een workshop voor het in beeld brengen van vakdidactische doelsystemen, een manier om verdieping in lessen te krijgen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een lesbezoek (van een vakdidacticus, schoolopleider of medestudent). Daarnaast biedt FROSK vakdidactische ondersteuning/procesbegeleiding bij Lesson Study. 

 Onderzoek

De ondersteuning van onderzoek vindt veelal onder de begeleiding van de opleiding zelf plaats. Binnen de FROSK-school kan via de schoolopleider extra hulp gezocht worden. Bij Lesson Study kunnen ook vakcoaches en andere collega’s betrokken worden en dan is (extra) begeleiding vanuit FROSK mogelijk. 

 Beeldcoaching

Als je moeite hebt met een bepaalde klas, of een bepaalde groep in een klas, kan het zinvol zijn om je te laten filmen en om aan de hand van die filmbeelden je gedrag te analyseren. Op deze manier krijg je inzicht in hoe jij communiceert, waar dat goed gaat en hoe het anders zou kunnen. Via de schoolopleider kun je contact krijgen met de beeldcoaches op jouw school. Mocht je hier meer over willen weten binnen de FROSK, dan kun je contact opnemen met Mirjam Buma, schoolopleider van het Bogerman.