Activiteiten

Aanmelden kan door het opgaveformulier in te vullen.


Toegang is gratis en voor alle studenten en docenten van de FROSK-scholen!

FROSK folder aanbod FLEX studente 2022-2023.pdf

Jaarplan / data bijeenkomsten Stuurgroep, Regiegroep en ontwikkelgroepen: 2022 – 2023

Ontwikkelgroepen: maken zelf afspraken, behalve op 22 november en 11 april, waarbij opbrengsten uitgewisseld worden.

Jaarplan / data bijeenkomst Stuurgroep Frosk: 2022 – 2023:

Datum:

Plaats

Stuurgroep: tijdstip

15-09-2022

Comenius Leeuwarden, locatie Zamenhof, Robert Kochstraat 6

15.00 tot 17.00 uur

03-11-2022

Comenius Leeuwarden, locatie Zamenhof, Robert Kochstraat 6

14.30 –tot 16.30 uur

19-01-2023

Comenius Leeuwarden, locatie Zamenhof, Robert Kochstraat 6

14.30 tot 16.30 uur

13-04-2023

Comenius Leeuwarden, locatie Zamenhof, Robert Kochstraat 6

14.30 tot 16.30 uur

29-06-2023

Afsluiting jaar met alle betrokkenen op locatie

Eerst vergadering stuurgroep vanaf 14.30 uur, vanaf 16.00 uur uitnodigen alle betrokkenen

14.30 tot 18.00 uur

Jaarplan / data Regiegroep en ontwikkelgroepen Frosk 2022 – 2023:

Datum:

Plaats:

Regiegroep: tijdstip

Ontwikkelgroepen: tijdstip

06-09-2022

Bogerman Sneek

13.30 uur tot 16.00 uur

Door groep zelf af te spreken rondom regiegroepdatum

27-09-2022

CSG Liudger, Burgum

13.30 uur tot 16.00 uur

Door groep zelf af te spreken rondom regiegroepdatum

25-10-2022

Comenius Leeuwarden: Zamenhof

13.30 uur tot 16.00 uur

Door groep zelf af te spreken rondom regiegroepdatum

22-11-2022

Drachten, Singelland VHS

13.30 uur tot 15.30 uur

Aansluitend aan Regiegroep vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur

20-12-2022

Dokkum, Vak-school

13.30 uur tot 16.00 uur

Door groep zelf af te spreken rondom regiegroepdatum

24-01-2023

Aeres, Sneek

13.30 uur tot 16.00 uur

Door groep zelf af te spreken rondom regiegroepdatum

21-02-2023

Sneek, Magister Alvinus

13.30 uur tot 16.00 uur

Door groep zelf af te spreken rondom regiegroepdatum

11-04-2023

Simon Vestdijk, Harlingen

13.30 uur tot 15.30 uur

Aansluitend aan Regiegroep vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur

30- 05-2023

Comenius Leeuwarden, Zamenhof

13.30 uur tot 16.00 uur

Door groep zelf af te spreken rondom regiegroepdatum

13-06-2023

Op locatie

Hele dag of middag, afsluiting voor studenten met DO presentaties

Alle eindejaar studenten en betrokken opleiders, vak-coaches etc.

29-06-2023

Op locatie

16.30 uur tot 18.00 uur

Afsluiting jaar met alle Frosk betrokkenen

16.30 uur tot 18.00 uur

Afsluiting jaar met alle Frosk betrokkenen

Andere belangrijke data: voor Stuurgroepleden, Regiegroepleden, Instituutsopleiders en studenten en andere Frosk betrokkenen:

Datum

Plaats

Wie

Wat

22-08-2023

12.00 – 17.00 uur uur in Eernewoude / 14.45 – 18.15 uur in Sneek

Alle Frosk betrokkenen + studenten

Startdag voor nieuwe eindejaarstudenten

3 dagen:

11-10-2022

02-11-2022

01-12-2022

Nader te bepalen

Nieuwe vakcoaches

Basistraining vakcoach ECNO

01-11-2022

Allardsoog

Alle Frosk betrokkenen

Allardsoogdag met aansluitend intervisie voor schoolopleiders

18-11-2022

(17-11-2022 als reservedatum)

Leeuwarden

Veel betrokkenen vanuit Frosk

Peer Review Pilot m.b.t. Kritische reflectie

06-12-2022

14.30 – 16.30 uur: Fabrieksbijeenkomst

Programmaleider, instituutsopleiders en 1 of 2 schoolopleiders

Bijeenkomst is online

17-01-2023

Frosk brede opleidersmiddag op locatie

Alle FROSK betrokkenen van scholen en instituten

Ontwikkelmiddag

19-01-2023

Allardsoog

Alle Frosk betrokkenen

Allardsoogdag met aansluitend intervisie voor schoolopleiders

13-02-2023

15.30 – 16.30 uur, NHLStenden, Leeuwarden

Training examinatoren

In ieder geval alle nieuwe examinatoren binnen Frosk sluiten hierbij aan

17-02-2023

Nader te bepalen

Alle Frosk betrokkenen + studenten

Studentendag Frosk

06-03-2023

15.30 – 16.30 uur, NHL Stenden, Leeuwarden

Training examinatoren

In ieder geval alle nieuwe examinatoren binnen Frosk sluiten hierbij aan

09-03-2023

14.30 – 16.30 uur: Fabrieksbijeenkomst

Programmaleider, instituutsopleiders en 1 of 2 schoolopleiders

Bijeenkomst is online

17-03-2023

NHL Stenden, Leeuwarden

Directeuren, teamleiders, HRM functionarissen, studenten, schoolopleiders

Speeddate sessie van 15.30 uur tot 17.00 uur

13 en 14 maart 2023

Velon Congres in Zwolle

Alle Frosk betrokkenen

Conferentie, keynotes en workshops

28-03-2023

Op locatie

Alle Frosk opleiders, instituut en school

Frosk opleidersdag

06-04-2023

Allardsoog

Alle Frosk betrokkenen

Allardsoogdag met aansluitend intervisie voor schoolopleiders

23-05-2023

14.30 – 16.30 uur: Fabrieksbijeenkomst

Programmaleider, instituutsopleiders en 1 of 2 schoolopleiders

Bijeenkomst is fysiek, locatie volgt later

11-04-2023 t/m 13-04- 2023

Week van Samen Opleiden

Alle Frosk betrokkenen

Keynotes, workshops etc.

07-04-2023

NHL Stenden

Alle eindejaar studenten

Op naar Handelingsbekwaam en eindgesprek

13-06-2023

Op locatie

Hele dag of middag, afsluiting voor studenten met DO presentaties

Alle eindejaar studenten en betrokken opleiders,vakcoaches etc.Voor FROSK-studenten


2022-2023

De ondersteuning voor het werkplekleren zal voornamelijk op de FROSK-scholen plaatsvinden. De vakcoach, schoolopleider, instituutsopleider en intervisiegroep zijn daarvoor de aanspreekpunten en bieden de geeigende instrumenten.

Daarnaast heeft de FROSK talentgerichte ondersteuning voor leraren in opleiding. Dat kan zijn in de vorm van workshops op de werkplek of FROSK-brede dagen met activiteiten en workshops. Hieronder staan de overstijgende activiteiten en het ondersteuningsaanbod van de FROSK.

Klassenmanagement / Stevig voor de Klas

De schoolopleiders zijn allen getraind en ervaren in het bieden van ondersteuning bij vragen rondom klassenmanagement. Daarnaast hebben we experts die intervisiegroepen verder kunnen ondersteunen met:

Hands-on lessen over het creëren van een prettig en ordelijk werkklimaat en hoe daar te komen.

Trainingen Stevig voor de Klas en de Docent als Performer. Fysieke workshops, oefeningen en simulaties om te ervaren hoe je stevig voor de klas kunt komen te staan.

Talentgericht lesgeven

De FROSK heeft als missie om talenten tot ontplooiing te brengen en leraren in opleiding te ondersteunen in een talentgerichte benadering van leerlingen. De schoolopleider begeleidt hoe dit binnen de school of de FROSK vormgegeven kan worden. Voor talentgericht lesgeven biedt FROSK workshops over talentgericht ontwikkelen en lesgeven.

Vakdidactiek

Alle instituutsopleiders bieden ondersteuning bij (vak)didactische ontwikkeling en groei. Daarnaast biedt FROSK een workshop voor het in beeld brengen van vakdidactische doelsystemen, een manier om verdieping in lessen te krijgen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een lesbezoek (van een vakdidacticus, schoolopleider of medestudent). Daarnaast biedt FROSK vakdidactische ondersteuning/procesbegeleiding bij Lesson Study.

Onderzoek

De ondersteuning van onderzoek vindt veelal onder de begeleiding van de opleiding zelf plaats. Binnen de FROSK-school kan via de schoolopleider extra hulp gezocht worden. Bij Lesson Study kunnen ook vakcoaches en andere collega’s betrokken worden en dan is (extra) begeleiding vanuit FROSK mogelijk.

Beeldcoaching

Als je moeite hebt met een bepaalde klas, of een bepaalde groep in een klas, kan het zinvol zijn om je te laten filmen en om aan de hand van die filmbeelden je gedrag te analyseren. Op deze manier krijg je inzicht in hoe jij communiceert, waar dat goed gaat en hoe het anders zou kunnen. Via de schoolopleider kun je contact krijgen met de beeldcoaches op jouw school. Mocht je hier meer over willen weten binnen de FROSK, dan kun je contact opnemen met Mirjam Buma, schoolopleider van het Bogerman.

FROSK studiedag

12 februari vindt de FROSK-brede studiedag plaats op een van de FROSK-scholen. Deze dag staat in het teken van Talentgericht lesgeven. Op die dag is er een gezamenlijke start, waarna er verschillende workshops worden aangeboden. De dag is voor alle studenten die dit jaar bij de FROSK hun werkplekleren uitvoeren.

Overige FROSK-bijeenkomsten

Ontwikkeling van de handelingsbekwaamheid wordt ondersteund binnen de intervisiegroepen op de verschillende scholen. In deze intervisiegroep kunnen de experts worden uitgenodigd voor een workshop. Daarnaast zijn er 4 momenten waarin de FROSK-studenten bij elkaar komen in groter verband:

14 augustus 2020: Startmiddag afstudeerders met kennismaking met elkaar en met de FROSK.

12 februari 2021: FROSK studiedag (voor alle FROSK-studenten)

28 maart 2021: Ondersteuning bij voorbereiding Handelingsbekwaam

5 maart 2021: Speeddate/netwerksessie met directeuren, HRM en docenten/opleiders van alle FROSK-scholen

18 juni 2021: Slotdag met daarin de onderzoekspresentaties en een gezamenlijke slotactiviteit.

Nadere informatie over deze activiteiten krijgen studenten via hun schoolopleider.


Voor vakcoaches

Voor startende vakcoaches worden op verschillende momenten en plaatsen zowel fysieke als online basistrainingen aangeboden.

De planning voor 2020-2021 is via de schoolopleider van jouw school op te vragen.

Vakcoachcarrousel:

Voor alle FROSK-vakcoaches worden drie verschillende workshops aangeboden op 3 verschillende data: 31 maart, 6 april en 3 juni

  • Talentgericht coachen

  • Didactisch coachen met doelsystemen

  • De docent als performer


Voor schoolopleiders en instituutsopleiders FROSK samen:

De planning voor 2020-2021 is via c.deleeuw@frosk.frl op te vragen

Overige bijeenkomsten voor opleiders:

· Fabrieksbijeenkomsten: 6 oktober 2020, 10 december 2020, 4 maart 2021

. De week van het Samen Opleiden: 5-9 oktober 2020: https://www.platformsamenopleiden.nl/week-van-samen-opleiden-de-lerende-leraar-in-de-schijnwerpers/

· Veloncongres (in Leeuwarden): ma en di 8 en 9 maart 2021

· Allardsoogbijeenkomsten: 5 november 2020, 20 januari 2021 en 13 april 2021

Opleiding Schoolopleider en/of lerarenopleider: zie https://www.ecno.nl/opleiding/schoolopleider-enof-lerarenopleider

. De week van het Samen Opleiden: 31 mei tot en met 3 juni 2021 : https://www.platformsamenopleiden.nl/schrijf-u-in-congresmail-de-week-van-samen-opleiden-2021/