Informatie

Leren op een FROSK werkplek

Interview met een student


Ik ben Elaine Jansen, 23 jaar oud en zit in het vierde jaar van mijn opleiding Docent Nederlands.

Mijn stage loop ik dit jaar op het csg Bogerman in Sneek. Voorgaande jaren liep ik stage op scholen buiten Friesland en had daar hele andere ervaringen. Het grote verschil is dat ik hier in een warm bad terecht ben gekomen. De schoolopleiders zijn zeer betrokken; ik heb zeker 3x keer per week contact. Dit heb ik nog niet eerder gehad en ik ervaar het als zeer prettig. Ook binnen het docententeam ben ik fantastisch opgenomen. Veel collega’s komen een praatje met me maken in de docentenkamer. Docenten die dezelfde klassen hebben als ik delen hun problemen en dat geeft me de geruststelling dat ook ervaren docenten dezelfde problemen kunnen hebben als ik. Dat geeft me het gevoel dat ik er niet alleen voor sta. Je kunt als je ergens tegenaan loopt altijd bij iemand terecht. Je leert bij wie je voor wat terecht kan omdat het normaal is om hulp te vragen.

"Je leert bij wie je voor wat terecht kan omdat het normaal is om hulp te vragen."

Op mijn vorige scholen gaven collega’s me nogal eens het gevoel dat ik lastig was en domme vragen stelde. Hier tonen ze interesse en geven ze je gelijk het gevoel dat je er bent; ze ‘stoppen’ even om echt naar je te luisteren. Ik voel mij een volwaardig collega, ik word serieus genomen en word betrokken bij veel projecten en activiteiten naast de lessen. Ik heb dit schooljaar daardoor al heel veel kunnen zien en meemaken. Door de goede samenwerking tussen mij, mijn coach en mijn instituutsopleiders loop ik een goede en waardevolle laatste stage! Ik ben al gevraagd om in te vallen voor een zwangerschapsverlof, maar daar ben ik niet op in gegaan; eerst afstuderen!

Interview met een schoolopleider

Mijn naam is Janneke Brouwer en ik werk als schoolopleider op de RSG Simon Vestdijk. De school heeft locaties in Harlingen en Franeker met ongeveer 1300 leerlingen. Sinds 2009 ben ik al schoolopleider en samen met mijn collega-schoolopleider geef ik vorm aan het opleiden binnen school in al zijn verschijningen. Van een dagje meelopen tot master stages en professionalisering van zittende docenten, van inductie tot pensioen. Ons motto is: “Goede docenten krijgen, hebben en houden”, zodat wij onze leerlingen optimaal kunnen begeleiden in hun schoolloopbaan. Natuurlijk voor RSG Simon Vestdijk, maar nu ook in een breder perfectief binnen de FROSK voor Friesland.

"Goede docenten krijgen, hebben en houden”

Voor studenten voelt RSG Simon Vestdijk Harlingen /Franeker soms een beetje als een uithoek , maar als ze eenmaal binnen zijn willen ze het liefst blijven. Daarbij noemen ze als reden: de gastvrijheid, de open cultuur en de mogelijkheden om te leren.

Wij proberen de toekomstige docent in elke ontwikkelfase te ondersteunen en goed voor te bereiden op het mooie vak van docent, met aandacht voor een goede balans tussen studie/werk en privé . Om goed te kunnen leren is “de klik” die de student heeft met de coach en met de stageschool van wezenlijk belang . Als FROSK zetten we hier dan ook hoog op in.

Het leuke en interessante aan dit werk is dat je mensen niet alleen ziet groeien in hun ontwikkeling als (toekomstig) docent , maar ook als persoon. Dankzij de diversiteit binnen FROSK kunnen we nu nog meer inspelen op het ontdekken en ontwikkelen van talent en kunnen we meer op maat aansluiten bij de leerbehoefte van de student /docent.

Wekelijks worden er intervisie en thema bijeenkomsten georganiseerd voor de verschillende studenten groepen zoals WPL 2 ,3 en 4. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de FROSK-school en worden samen met NHLStenden /RUG vorm gegeven om zo de koppeling tussen praktijk en theorie zichtbaar te maken.

De uitdaging is om de samenwerking binnen FROSK nog meer inhoud te geven voor de verschillende doelgroepen. Dit doen we door activiteiten (bijvoorbeeld ateliers, intervisie en workshops) te organiseren voor studenten, vakdocenten, coaches en schoolopleiders maar ook door vaker een kijkje in elkaars keuken te nemen; leren van en met elkaar en elkaar blijven inspireren en uitdagen!